خلاصه کتاب در یک قدمی طلا (بخش دوم) #صددریک

در یک قدمی طلا (بخش دوم)

به آرزو اکتفا نکنید، دست به کار شوید!

.

در یک قدمی طلا

.

نویسنده: شارون لشتر، گرگ رید

ترجمه: مهدی قراچه‌داغی

.

موفقیت از روبه‌رو شدن با شکست‌های متوالی به دست می‌آید، به شرط آنکه اشتیاق از بین نرود. ده درصد نگرش شما را آنچه زندگی به شما می‌دهد مشخص می‌کند، اما نود درصد آن بستگی به طرز واکنش شما دارد. برای رسیدن به موفقیت، به دو نوع شجاعت احتیاج دارید؛ اول اینکه شجاعت شروع کردن و دوم شجاعت تسلیم نشدن و دستت از تلاش برنداشتن. کارهای عادی را به طرزی عادی انجام بده تا نتایج غیر عادی بگیری.

.

باور داشتن خود

به رغم ترس دست به کار شو و از کسانی که ذهنیت منفی دارند فرار کن! مردم به باورهایشان شک می‌کنند، اما تردیدهایشان را باور دارند، خودتان را باور کنید، تا دنیا شما را باور کند.

.

فرصت‌های مناسب

جز محدودیت‌هایی که خود برای ذهنمان در نظر می‌گیریم، محدودیتی وجود ندارد. قبل از اینکه چیزی را ببینی باید آن را باور داشته باشی. امتیازات را پیدا کن و از آن سودی بجوی در غیر اینصورت دیگران از امتیاز تو به سود خودشان استفاده می‌کنند. کارساز باش نه گیرنده‌ی کار، فرصت‌های مناسب را خودت ایجاد کن.

.

نگرش

انتظار گرفتاری و دردسر نداشته باش زیرا دردسر، تو را نومید نمی‌کند. اگر می‌خواهی چیزی تغییر کند، نگاهت را به آن عوض کن. 5 دقیقه نخست بعد از بیداری، روزت را به تو دیکته می‌کند. هر روز جنبه های مثبت را تقویت کنید و جنبه‌های منفی را روشنگری نمایید.

پیشنهاد می‌کنم این مقاله را حتما بخوانید:  جادوی فکر بزرگ - دیوید جوزف شوارتز

.

همکاری

موفقیت نیازی به توضیح ندارد شکست هم توجیه نمی‌خواهد. هرگز اجازه مده دیگران راه تو را سد کنند. ناملایمات را به امتیاز تبدیل کن. تردیدهای آن‌ها را به عنوان یک کاتالیزور برای رسیدن به موفقیت مورد استفاده قرار بده.

.

شجاعت تغییر کردن

وقتی به ذهن نیمه هشیارت توجه می‌کنی، باید طوری رفتار کنی که انگار به آنچه می‌خواهی دست یافته‌ای. نپذیرید که تسلیم شوید. یک رویا حقیقتی است که انتظار می‌کشد به آن تحقق ببخشید.

.

شجاعت موفق شدن

اندیشه‌هایی که با احساس و ایمان آمیخته می‌شوند منشأ اثر خیر می‌شوند. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ آیا می‌توانم از پس آن برآیم. اگر جوابتان مثبت است به استقبال آن چالش بروید. هرگز اجازه ندهید شکست و ناکامی شما را تعریف کند.

.

همخوانی: باید حرف و عملتان یکی باشد. به عبارت دیگر به حرف‌هایتان عمل کنید.

شفافیت: دقیقاً بدانید چه خواسته‌ای دارد.

اطمینان: بدانید کاری که می‌کنید قصد و هدفی به دنبال دارد.

.

شروعی جدید

گاه بدترین موقعیت‌ها بهترین فرصت‌های مناسب را خلق می‌کنند. هرگز، به هرگز اعتقاد نداشته باش.

.

راه اندازی

وقتی اذهان گروهی با هم هماهنگی می‌کنند و به شکلی هماهنگ در کنار هم قرار می‌گیرند، افزایش انرژی ناشی از این اتحاد و اتفاق در اختیار همه افراد گروه قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که ثروت حقیقی شما آن چیزهایی نیست که دارید، ثروت حقیقی شما آن چیزی است که هستید. آیا آمدن موفقیت را انتظار می‌کشید، یا نه عازم می‌شوید و به حرکت در‌می‌آیید تا از محل اختفای آن آگاه شوید؟

.

معادله موفقیت خود را تعریف کنید

معادله موفقیت شما=ایمان و باور+عمل*همکاری*(اشتیاق+استعداد)

watchanimeonline.co